MEDYAJANS.COM

ANASAYFA » BİLGİ BANKASI » İSEDAK TOPLANTILARI NEDİR?

İSEDAK TOPLANTILARI NEDİR?

İslam Ülkeleri Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)

1969 yılı Eylül ayında 24 ülkenin katılımıyla Rabat’da Birinci İslam Zirve Konferansı gerçekleştirilmiştir. Böylece, İslam Konferansı Teşkilatının temelleri atılmıştır. Bunu takiben, 1970 yılı Mart ayında, İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Cidde’de toplanmış ve İKT Genel Sekreterliğini kurmuşlardır. İKT’nin Anayasası (Charter) ise, 1971 yılında yapılan İkinci İslam Dışişleri Bakanları Konferansınca hazırlanmış ve 1972 yılında toplanan Üçüncü Dışişleri Bakanları Konferansınca onaylanmıştır. İslami dayanışmanın önemini vurgulayan ve üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Anayasasına ve insan haklarına saygılı olduklarını belirten bu Anayasa 1 Şubat 1974 tarihinde de Birleşmiş Milletlerce tescil edilmiştir. İslam Konferansı Teşkilatının faaliyetleri esas olarak Zirve Konferansları, Dışişleri Bakanları Konferansları ve Daimi Komitelerin toplantıları tarafından belirlenmektedir. Bu toplantılarda, İslam ülkelerinin siyasi, ekonomik ve kültürel meseleleri görüşülerek, üye ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini amaçlayan kararlar alınmaktadır.

İSEDAK 1981 yılında Mekke ve Taif’de düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansında kurulmuş olan üç Daimi Komiteden biridir. Üçüncü Zirvede kurulan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH)’ nin başkanlığına Pakistan Devlet Başkanı, Enformasyon ve Kültür İşleri Daimi Komitesi (COMIAC)’ nin başkanlığına ise Senegal Devlet Başkanı seçilmiştir. İSEDAK ise, başkanı seçilemediğinden 1984 yılına kadar faaliyete geçememiştir. 1984 yılı başında Kazablanka’da yapılan Dördüncü İslam Zirve Konferasında, Türkiye Cumhurbaşkanının başkanlığına seçilmesi üzerine İSEDAK, aynı yıl Kasım ayında İstanbul’da yapılan Birinci Toplantısı ile faaliyetlerine başlamıştır. Üçüncü İslam Zirvesinde kabul edilen karar gereğince İSEDAK’ın görevleri şunlardır:


İKT tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanında alınmış ve alınacak kararların uygulanmasını izlemek;
Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirebilecek tüm önlemleri almak;
Üye ülkelerin ekonomik ve ticari alanlardaki kapasitelerini arttırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
Türkiye 1969 yılında kurulan İslam Konferansı Teşkilatının Ana Sözleşmesini henüz onaylamamış olmasına rağmen üye devlet konumunu muhafaza etmekte, üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte, bu bağlamda Teşkilat ve üyesi bulunduğu yan kuruluş bütçelerine katılım paylarını muntazaman ödemektedir. Türkiye ilk kez, 1975 yılında yapılan 6. Dışişleri Bakanları Konferansında, Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilmiştir. Türkiye’nin devlet başkanı düzeyinde katıldığı ilk İslam Zirvesi ise, 1984 yılı Şubat ayında Kazablanka’da yapılan 4. İslam Zirve Konferansı olmuştur. 4. İslam Zirve Konferansı, İSEDAK başkanlığının 7.Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN tarafından üstlenilmiş olması nedeniyle, Türkiye ile Teşkilat ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak görülebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı 1984 yılında Kazablanka’da yapılan Dördüncü İslam Zirve Konferansında İSEDAK başkanlığına seçilmiş, böylece, Türkiye, İslam Ülkeleri arasındaki çok taraflı ekonomik işbirliği faaliyetleri alanında etkin bir konuma da gelmiştir. Türkiye üzerine aldığı İSEDAK başkanlığı görevini, disiplinli ve düzenli yıllık toplantılarla sürdürmüş ve proje bazında somut gelişmeler kaydedilmesini sağlamıştır. İSEDAK bu çalışmalarıyla kısa zamanda temayüz etmiş ve üye ülkeler nezdinde saygınlık kazanmıştır.

İSEDAK Ekonomi Zirvesi, 5-9 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 25. Toplantısı, 5–9 Kasım 2009 tarihleri arasında İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılacak.

İSEDAK'ın 25. yılı münasebeti ile söz konusu toplantının 9 Kasım Pazartesi günü yapılacak oturumu, bazı Devlet Başkanlarının katılımı ile İstanbul Four Seasons Otelinde ''İSEDAK Ekonomi Zirvesi'' olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin başkanlığında 1984 yılından beri çalışmalarına devam eden İSEDAK, üye ülkeler arasında çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonu ile görevli bulunuyor.

İslam Konferansı Teşkilatı'na üye 57 ülke, İSEDAK'ın da üyesi iken ayrıca 5 gözlemci üyesi bulunuyor.

Türkiye'de İSEDAK faaliyetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından koordine ediliyor.

İSEDAK Ekonomi Zirvesi'ne başta İKT Yürütme Kurulu üyesi ülkeler olmak üzere tüm üye ülkelerin Devlet Başkanları davet edildi.

25. İSEDAK Toplantısı'na ise üye ve gözlemci ülkelerden, ekonomik işlerden sorumlu bakanlar başkanlığında heyetler davet edildi. İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliği ve İKT'ye bağlı kuruluşlar ile diğer bazı uluslararası kuruluşların da toplantıya iştirak etmeleri bekleniyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Gül tarafından 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan 25. İSEDAK Toplantısına, Türkiye, Devlet Bakanları Cevdet Yılmaz, Zafer Çağlayan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in de hazır bulunacağı bir heyetle katılacak.

İSEDAK Toplantıları geleneksel olarak İKT üyesi ülkelerin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ekonomi zirvesi gerçekleştirilecek


25. yıl dönümü nedeniyle bu yılki İSEDAK Toplantısı bir ''Ekonomi Zirvesi'' ile gerçekleştirilecek.

Devlet Başkanları düzeyinde, ekonomik işbirliği alanında ilk kez düzenlenecek olan ''İSEDAK Ekonomi Zirvesi''nde, 25 yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geleceğe ilişkin somut adımların en üst düzeyde görüşülüp karara bağlanması bekleniyor.

Toplantılar, 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde yapılacak Yüksek Düzeyli Uzmanlar, 7 Kasım tarihindeki Bakanlar Oturumu ve 9 Kasım 2009 Pazartesi günü Devlet Başkanlarının katılımı ile ''İSEDAK Ekonomi Zirvesi'' olarak gerçekleştirilecek.

İSEDAK, 25 yıllık tarihi boyunca, tercihli ticaret sistemi, ticaretin finansmanı ve teşviki, yatırımların garantisi ve ihracat sigortası, standartların uyumlaştırılması, özel sektör toplantıları, ticaret fuarları gibi pek çok alanda kapsamlı projeleri gerçekleştirdi.

Toplantılarda küresel konular da ele alınacak


Mevcut küresel ekonomik kriz karşısında, İslam ülkeleri arasındaki sermaye hareketlerinin artırılması ve üye ülkeler arasındaki gerçek ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, büyük önem kazanırken, toplantılarda, mutat gündem maddelerine ilaveten küresel ekonomik kriz, enerji konuları ve gıda güvenliği gibi güncel uluslararası sorunlar da ele alınacak.

İSEDAK'ın 25. yılı kutlamaları çerçevesinde, İKT Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı ve İKT Borsalar Arası İşbirliği Toplantısı düzenlenecek. Ayrıca, Zirveyle eş zamanlı olarak üye ülkelerden iş adamları ve yetkin uzmanların katılımıyla TOBB tarafından MÜSİAD'ın işbirliğiyle 5-6 Kasım tarihlerinde büyük bir İş Forumu gerçekleştirilecek.

İSEDAK Yüksek Düzeyli Uzmanlar Oturumu, 5-6 Kasım günlerinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kemal Madenoğlu başkanlığında toplanarak, gündemdeki konuları görüşüp, Bakanlar Oturumuna sunulmak üzere karar taslağını hazırlayacak.

İKT Üyesi Ülkelerin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu 7 Kasım 2009 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak açılış oturumundan sonra gerçekleştirilecek.

Açılış oturumunun ardından İSEDAK Başkanı olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, toplantıya katılan heyet başkanlarını kabul edecek.