Connect with us

RÜYA TABİRLERİ

İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Son Guncelleme:

İmam Nablûsî “Ta’tîrü’l-En’âm fi Ta’bîri’l-Menâm” ismini verdiği eserinin önsözünde Allah’a hamd, Resulü’ne salât ve selamdan sonra şöyle demektedir:

– Yüce Allah kerîm kitabında buyuruyor ki:
“Onlar için dünya hayatında da, âhirette de müjdeler vardır. “(Yunus Suresi, 64)
Bu mübarek âyetin tefsirinde müfessirlerden bazıları: “Dünya hayatındaki müjdeden
murad, dünyada bizzat kendisinin veya kendi hakkında bir başkasının gördüğü sâlih
rüyadır. Ahiretteki müjdeden murad ise Allah’ı görmektir.” demişler ve bu âyet-i
celîleyi böyle izah etmişlerdir.
Kâinatın Efendisi de şöyle buyurmuşlardır:
“Sâlih rüyaya inanmayan kimse Allah’a ve ahiret gününe iman etmemiştir.”
Müminlerin temiz ve pak annesi Hazret-i Aişe (r.anha) demiştir ki:
– Resûlullah (s.a.v.)’de vahyin başlangıcı sâlih rüyalardı. Herhangi bir rüya
gördüklerinde sabah aydınlığı gibi aynen zuhur ederdi…
Rivayet edilir ki, bir gün Allah’ın Resulü, Hazret-Î Ebu Bekir (r.a.)’e hitaben dediler ki:
– Yâ Ebâ Bekir, öyle bir rüya gördüm ki, güya ikimiz bir merdivenden çıkıyor muşuz,
ancak ben seni iki basamak geçmişim!..
Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) ılık gözlerini Allah Resulünün mübarek cemaline dikip:
– Ey Allah’ın Resulü, dedi. Allah sizin ruhunuzu alıp rahmetine kavuşturduktan sonra
ben iki buçuk sene daha yaşarım!..
(Cihan sıddikı Hazret-i Ebu Bekir’in bu tâbiri aynen gerçekleşmiştir…)
Yine bir başka gün Allah’ın Resulü, Hazret-i Sıddîk-ı Ekber’e:
-Yâ Ebâ Bekir, dediler. Rüyamda gördüm ki, siyah bir koyun bana tâbi olup benim
peşimden ve o siyah koyuna da beyaz bir koyun tâbi olup onun peşinden geliyordu…
Hazret-i Ebu Bekir (r.a.), Nebiler Nebisinin rüyasını şu şekilde tâbir ettiler ve dediler:
– Ey Allah’ın Resulü, size ilk önce Araplar tâbi olacak, Arab’a da Arap olmayanlar
ittiba edecektir…
(Bu tâbir de ayniyle kısa zamanda zuhur etti.)

Kopyalamayı desteklemiyor...