Connect with us

DİKKAT ÇEKEN

İmmün Plazma Tedavisi Nedir? Kimler bağışta bulunabilir?

Son Guncelleme:

COVID-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması amaçlanmaktadır.

COVID-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması amaçlanmaktadır.

KİMLER COVID-19 İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

-18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) bağışçılar.

-Tercihen erkeklerden, gebe kalmamış (doğum/düşük/kürtaj) kadınlardan ve kan transfüzyonu yapılmamış kişiler. Doğum ya da düşük yapmış kadınların ve kan transfüzyonu yapılmış kişilerin bağışçı olabilmeleri için HLA antikorları açısından taranmaları ve negatif olduklarının gösterilmesi gerekmektedir.

-Tüm bağışçı adaylarının mutlaka COVID-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır.

Bununla beraber;-Bağışçı adayı, hastanede yatarak tedavi görmüş bir kişi ise en az 24 saat ara ile iki nazofarenks sürüntü örneğinin SARS-CoV-2 moleküler test sonuçları “NEGATİF” bulunmalı ve klinik olarak (öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik vb.) iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalıdır.

En az 24 saat ara ile yapılmış iki “NEGATİF” moleküler test sonucu olmayan COVID- 19 immün plazma bağışçıları için aşağıdaki madde uygulanır: 

-COVID-19 tanısı almış ancak tedavi ve/veya karantina sürecini evde tamamlayan bağışçı adaylarının klinik olarak tam iyileşmesinin üzerinden en az 28 gün geçmiş ve bağış öncesinde nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış SARS-CoV-2 moleküler test sonucu “NEGATİF” olmalıdır.

 Bu kişilerin hastalık dönemine ait kayıtları eksiksiz, takip edilebilir ve dökümante olmalıdır.

BAĞIŞ ARALIĞI, BAĞIŞ SIKLIĞI, BAĞIŞ HACMİ

-İmmün plazma bağışı, ilk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilmek kaydıyla, en az 7-10 günde bir olmak üzere bir ay içerisinde en fazla 3 kez yapılabilir.

-Bir bağışçıdan 1 seferde 600 ml’yi geçmeyecek şekilde bir ay içerisinde en fazla 1800 ml plazma toplanabilir.

BAĞIŞ SÜRECİ

-Aferez bağışı için gereken şartları taşıyan bağışçı adayları tarafından, Kan Bağışçısı Kayıt, Kan Bağışçısı Sorgulama, Aferez Bağışçısı Bilgilendirilmiş Onam, Covıd-19 İmmün Plazma Gönüllü Bağışçıları İçin Ek Onam ve Sorgulama Formları doldurulur.

-Uygun bulunan bağışçı adaylarının Doktor tarafından kısa fizik muayenesi yapılır.

-Bağışçı adaylarının Türk Kızılay tarafından Ulusal mevzuata uygun olarak testleri çalışılır;

-Mikrobiyolojik tarama testleri (Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz),

-NAT testleri (Hepatit B, Hepatit C ve HIV),

-İmmünohematoloji testleri-Test sonuçları uygun olan bağışçı adaylarının aferez yöntemiyle immün plazması alınır.
-Hastalarımızın ihtiyacına göre bileşenler hazırlanır.
-Bakanlığımızın onayladığı hastanelere hazırlanan immün plazmaların transferi gerçekleştirilir. 

İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINA GELMEDEN YAPMASINA GEREKENLE

-T.C. kimlik numarasının yazdığı fotoğraflı belgenin (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanında olması,

-Bağışçı adayının aç olmaması, tercihen kan bağışından iki saat önce tam bir öğün yemiş olması, son 24 içerisinde normal, yağsız besinler alınmış ve mümkün olduğunca fazla sıvı tüketilmiş olması,

-Bağıştan önceki yarım saat içinde kafein içeren içecekler (kola, kahveli içecekler vb.) içilmesi.

Kişisel bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak saklanacak olup üçüncü kişilerle/taraflarla paylaşılmayacaktır.

İmmun Plazma Bağışı sistemi randevulu sistem olarak hizmet vermektedir. Şu an için İstanbul, Antalya, Eskişehir, İzmit, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Denizli, Bursa, Kayseri, Adana, Ankara ve Samsun olmak üzere 14 ilimizde 16 bağış noktasında immun plazma bağışı alınmaktadır.  İmmun plazma alınan bölge kan merkezi bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Avrupa Bölge Kan Merkezi
Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi
Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi
Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi
Ege Bölge Kan Merkezi
Güney Ege Bölge Kan Merkezi
Güney Marmara Bölge Kan Merkezi
İç Anadolu Bölge Kan Merkezi
Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi
Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi
Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi

Kopyalamayı desteklemiyor...