Connect with us

POPÜLER HABER

Neden Herkes Hala Portekiz Golden Visa’nın Bittiğini Düşünüyor?

Portekiz Golden Visa, programda belirli değişiklikler yaşansa da pek çok insanın kaygılarına rağmen devam ediyor.

Son Guncelleme:

Portekiz hükümetinin açıkladığı gibi, gayrimenkul yatırım seçenekleri artık Portekiz’de Golden Visa başvurusu için uygun değil. Çeşitli Portekiz yatırım fonu ana kanal haline gelirken, diğer yollar arasında yatırım için daha az para gerektiren kültür veya araştırma projelerine yapılan bağışlar yer alıyor.

Şubat 2024’te Portekiz Cumhurbaşkanı Portekiz Vatandaşlık Yasası Değişikliklerini Onayladı

Portekiz Anayasa Mahkemesi’nin kararı Cumhurbaşkanı’nın onayından önce geldi. Bu, Portekiz Golden Visa Programında önemli bir değişikliktir. Yeni yasa değişikliği, başvuru sahiplerine başvuru bekleme süresini beş yıllık vatandaşlık süresinden sayma olanağı sağlıyor. Bu aynı zamanda beş yıllık bekleme süresinin ilk çevrimiçi ikamet başvurusu tarihinden itibaren başlayacağı anlamına da geliyor. Üstelik başvurunun kabul edilip edilmemesi de önemli değil. Kanun değişikliğinin yakın zamanda resmi gazetede duyurulması bekleniyor.

Portekiz Golden Visa Programı: Değişikliklere Uyum Sağlamak

Yeni yasa değişikliğinin olumlu tarafı, doğrudan Portekiz Golden Visa yatırımcılarının tarihsel olarak karşı karşıya kaldığı uzun bekleme sürelerinin azalmasından kaynaklanıyor. Uygulamaların önceki ve değişen versiyonları ve bunların nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi sahibi olmak hem yeni hem de eski yatırımcılar için önemlidir.

Daha önce Portekiz Golden Visa’sı aracılığıyla vatandaşlık başvurusu, ilk oturma izninin verildiği tarihten itibaren başlıyordu.

Ancak onaylanan değişiklik sonrasında beş yıllık süre, ilk ikamet başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır.

Portekiz Golden Visa Programının Geleceğine Yönelmek

Bazı durumlarda iki yıla kadar bekleme süresinin olduğu biliniyor. Kanun değişikliği sistemde uzun süredir devam eden dengesizliği düzeltti.

Önemli olan, Portekiz’deki her türlü ikamet başvurusunu işleyen kuruluşların artan gecikmeleri ve birikmiş işlerinin, özellikle Golden Visa almayı hedefleyen ve Portekiz vatandaşlığına başvuran birçok yatırımcı için çok fazla adaletsizliğe yol açmasıdır. Bu, Portekiz Parlamentosu’nun bu konuyu ele alan ve Portekiz vatandaşlığı için bekleme süresini açıkça belirleyen olumlu bir güncellemesidir.

Bu mevzuat değişikliği, bir usul değişikliğinden daha fazlası olarak kabul edilebilir. Önceki yatırımcıların karşı karşıya olduğu adil olmayan bir durumu tanır ve düzeltir. Dolayısıyla yeni yasa, Portekiz Altın Vizesinin uluslararası yatırımcıları için daha adil ve verimli bir vatandaşlık süreci sunuyor.

Dolayısıyla Portekiz Golden Visa programının yeniden şekillendirildiği ve programda yapılan son değişikliklerin anlaşılması ve uygulanmasıyla daha fazla ilgi çekeceği aşikardır. Programın arkasında bir amaç değil, umut ve heyecan yatıyor.

2023 sonuna kadar Portekiz Golden Visa İstatistikleri

2024’teki mevcut Portekiz Golden Visa Programı, AB üyesi olmayan vatandaşlara Portekiz’de yatırım yapmaları ve ülkede yaşama hakkına erişimleri için yeterli bir yatırım bütçesi sunuyor. Eylül 2023’e kadar bunu yapanlar, Portekiz’in 2012’den bu yana 7,3 milyar euronun üzerinde para çekmesini sağladı.

Ana başvuranlara eşlik eden 20.000’den fazla bakmakla yükümlü kişi de dahil olmak üzere, asıl başvuranların toplam sayısı 12.700’ün üzerine çıkmıştır. Bu başvuru sahipleri, Eylül 2023’e kadar yaklaşık 7,3 milyar Euro’luk küresel fonu Portekiz’e yönlendirdi.

Portekiz Golden Visa Programının Çeşitli Yatırım Seçenekleri

Portekiz’in popüler Golden Visa programı, ikamet etmek isteyenler için çeşitli yatırım fırsatlarını ortaya koyuyor. Program, Portekiz ekonomisini canlandırmak ve yatırımcılara Avrupa’ya açılan bir kapı sunmak için çeşitli ilgi alanlarına ve ekonomik katkılara hitap etmektedir.

Portekiz Altın Vizesine hak kazanma seçenekleri aşağıdaki gibidir:

1. Fon Aboneliği

Golden Visa başvuru sahipleri, Özel Sermaye ve Risk Sermayesine odaklanarak, doğrudan veya dolaylı gayrimenkul yatırımlarından kaçınarak ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşım sağlayarak, nitelikli Portekiz fonlarına 500.000 Euro yatırım yapabilirler.

2. Şirket

Portekiz Golden Visa programı, doğrudan iş katılımına eğilimli olanlar için iki farklı seçenek sunmaktadır:

İş Yaratımı: Yatırımcılar en az 10 yeni tam zamanlı pozisyon yaratacak yeni bir Portekiz şirketi kurabilirler.

Düşük Yoğunluklu Alanlara Yatırım: Düzeltilmiş bir kriter, Portekiz’in daha az nüfuslu bölgelerinde bulunan işletmelerde 8 tam zamanlı işin yaratılmasına olanak sağlar.

Ek olarak, Portekiz’deki mevcut bir işletmeye yapılacak 500.000 Eurı’luk bir yatırım, en az üç yıl boyunca beş yeni iş yaratılmasını gerektiriyor.

3. Bağış Yoluyla Kültürel Katkılar

Bu yatırım seçeneği Portekiz’in zengin mirasına ve bilimsel araştırmalarına katkıları teşvik etmektedir. 200.000 Euro’dan başlayan minimum bağış, Portekiz’in ulusal hazinelerinin korunmasına destek oluyor.

Alternatif olarak, Ar-Ge projelerine yapılacak 500.000 Euro’luk bir yatırım, Portekiz’in inovasyon ortamını güçlendirir.

Özet

Çeşitli güncellemelerin ardından Portekiz’in Golden Visa programı dayanıklılığını koruyarak uluslararası yatırımları çekiyor.

Gayrimenkul yatırımlarının yeniden yönlendirilmesi ve daha eşitlikçi bir vatandaşlık başvuru sürecinin uygulanması gibi son değişiklikler, sonun sinyalini vermek şöyle dursun, programı yeniden canlandırdı. Bu değişiklikler önceki sorunları ve verimsizlikleri ele alarak Portekiz’in küresel yatırımcılar için ikamet ve vatandaşlığa giden daha açık ve eşitlikçi bir yol sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Kopyalamayı desteklemiyor...