Connect with us

RÜYA TABİRLERİ

RÜYA HAKKINDA HADİSLER

Son Guncelleme:

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ederler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki:

– Nübüvvetten sonra baki kalacak ancak mübeşşirattır.”
Sahabiler sordular:
– Mübeşşirat nedir, ey Allah’ın Resulü?
Buyurdular ki:
“- Salih rüyadır,”

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den:

Nebiyy-i Zîşan efendimiz buyurdular:
“- Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah’tandır. Onun
için Allah Teâlâ’ya hamd etsin ve onu söylesin,”
Yine Kâinatın Nuru ve Allah’ın Sevgilisi buyuruyorlar:
“- Beni rüyada gören kimse, uyanık iken de görecektir veya görmüş gibidir. Zira
şeytan benim suretime giremez,”
Müslim’in diğer bir rivayetinde Allah’ın Aziz Peygamberinin şöyle dediği nakledilir:
“- Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur,”
O halde rüyalarımızın gerçekleşmesini istiyorsak, doğru sözlü olmalıyız. Günahtan,
haramdan, yalan ve gıybetten ve yüce dinimizin men ettiği şeylerden uzak
durmalıyız. Kişi salih olursa, rüyası da salih olur. Kişi Rabbi kerimine kulluk eder,
Rabbini severse, Rabbi de onu ilâhî müjdelerle rızıklandırır.

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar:
“- Uyku hâlinde görülen rüyaların en gerçeği, seher vaktinde görülenidir. ”

Kâinatın Efendisi de şöyle buyurmuşlardır:
“Sâlih rüyaya inanmayan kimse Allah’a ve ahiret gününe iman etmemiştir.”
Müminlerin temiz ve pak annesi Hazret-i Aişe (r.anha) demiştir ki:
– Resûlullah (s.a.v.)’de vahyin başlangıcı sâlih rüyalardı. Herhangi bir rüya
gördüklerinde sabah aydınlığı gibi aynen zuhur ederdi…
Rivayet edilir ki, bir gün Allah’ın Resulü, Hazret-Î Ebu Bekir (r.a.)’e hitaben dediler ki:
– Yâ Ebâ Bekir, öyle bir rüya gördüm ki, güya ikimiz bir merdivenden çıkıyor muşuz,
ancak ben seni iki basamak geçmişim!..
Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) ılık gözlerini Allah Resulünün mübarek cemaline dikip:
– Ey Allah’ın Resulü, dedi. Allah sizin ruhunuzu alıp rahmetine kavuşturduktan sonra
ben iki buçuk sene daha yaşarım!..

Kopyalamayı desteklemiyor...